Uprzejmie inforumujemy, że usługa BipOnine.pl zgodnie z informacjami rozsyłanymi od dłuższego czasu została bezpowrotnie wyłączona.